Кафедра іноземних мов та міжнародної комунікації

Кафедра іноземних мов та міжнародної комунікації розпочинає свою історію в червні 2001 р. У 2021 році кафедра перейменована на кафедру «Іноземних мов та міжнародної комунікації» й набула статусу випускової.

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Чепурна Мирослава Володимирівна.

Кафедра історії та права

Кафедра історії та права бере свій початок з вересня 1965 року, коли при Черкаському загальнотехнічному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту існувала секція суспільних наук. Окремою кафедрою підрозділ існує з 1988 року.

Завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Стадник Ірина Юріївна.

Кафедра прикладної лінгвістики та перекладу

Кафедра прикладної лінгвістики та перекладу заснована в 2001 році на базі кафедри іноземних мов у структурі лінгвістичного факультету.

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Лещенко Ганна Веніамінівна.

Кафедра української мови та загального мовознавства

Кафедра української мови та загального мовознавства створена у 1988 році з метою мовної підготовки іноземних студентів.

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Пчелінцева Олена Едуардівна.

Кафедра філософських і політичних наук

Кафедра філософських і політичних наук. Викладання філософії на Черкаському загальнотехнічному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту розпочалося з вересня 1965 року. В 1969 р. вийшов наказ профільного Міністерства про створення кафедри гуманітарних дисциплін. Як кафедра філософії та суспільно-політичних дисциплін, існує з 1988 року. З 2016 року кафедра має назву «Філософських і політичних наук».

Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор Бойко Анжела Іванівна.

Кафедра соціального забезпечення

Кафедра соціального забезпечення (раніше кафедра економічної теорії та банківської справи ЧДТУ) організована згідно Наказу №157/1 від 05.05.2018 р.

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Журба Інна Олександрівна